Tag: พอท บุหรี่ไฟฟ้า

พอท บุหรี่ไฟฟ้า

ข้อดีของการใช้พอท บุหรี่ไฟฟ้าข้อดีของการใช้พอท บุหรี่ไฟฟ้า

สงสัยกันไหมว่า ทำไมพอท บุหรี่ไฟฟ้าถึงเป็นที่นิยม และมีผู้คนหันมาสนใจและใช้บุหรี่ไฟฟ้าพอตกันเป็นจำนวนมาก วันนี้จะพามาดูข้อดีของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าพอต เผื่อมือใหม่ หรือคนที่กำลังจะเปลี่ยนจากบุหรี่มวนธรรมดามาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าได้ศึกษาข้อดี และนำไปพิจารณาก่อนการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าพอต  การสูบพอท บุหรี่ไฟฟ้า ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา จากการวิจัยของ Royal College of Physicians ที่เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นตัวแทนของแพทย์กว่า 35,000 คนจากทั่วโลก ได้สรุปและระบุว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่มวนแบบเดิมอย่างน้อย 95% เนื่องจากไม่มีการเผาไหม้ของน้ำมันดินหรือสารทาร์และไม่มีสารพิษอื่นๆอีกมากมาย และไม่มีขี้เถ้าที่ฟุ้งกระจาย และจากประสบการณ์จริงของผู้ที่เปลี่ยนจาการสูบบุหรี่มวนแบบเดิมมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนนั้น ผลปรากฏว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าตอนสูบบุหรี่แบบเดิม และมีสุขอนามัยในช่องปากที่ดีขึ้น สุขภาพผิวมีการไหลเวียนที่ดูดีขึ้นและการหายใจดีขึ้นและมีการรับรู้กลิ่นและรสชาติที่ดีขึ้น ไม่มีกลิ่นที่เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการสูบพอท