Tag: ประกันชั้น 2

ประกันชั้น 2

ความสำคัญของประกันรถยนต์ความสำคัญของประกันรถยนต์

ประกันวินาศภัยคือประกันที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และหนึ่งในประกันวินาศภัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในบรรดาผู้ขับขี่รถยนต์คงหนีไม่พ้นประกันภัยรถยนต์นั่นเอง โดยประกันภัยรถยนต์นั้นคือการที่ผู้เอาประกันภัยต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับรถจึงได้ตกลงทำประกันภัยรถยนต์เพื่อให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้น และผู้เอาประกันภัยก็ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อแลกกับความคุ้มครองเหล่านั้น โดยประกันภัยรถยนต์นั้นก็มีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 1 , ประกันชั้น 2 และประกันชั้น 3 ให้เลือกซื้อกัน โดยในวันนี้เราจะมาดูกันว่าประกันรถยนต์นั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้าง  ความสำคัญของประกันรถยนต์  การทำประกันรถยนต์เปรียบเหมือนการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับตัวรถยนต์ นั่นหมายความว่า หากเราขับรถไปชนโดยที่ไม่มีประกันรถยนต์ เราเองก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นการเหตุการณ์นั้น แต่กลับกันหากเรามีการทำประกันรถยนต์ เมื่อเกิดเหตุเช่นนั้นเราเองไม่ต้องแบกรับค่าเสียหายเหล่านั้น เพราะเราได้โยนความเสี่ยงนั้นให้กับบริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบไปแล้ว  การทำประกันช่วยลดค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดรถชนให้กับเราได้ ยกตัวอย่างเช่น เราทำประกันชั้น 2 ไว้กับบริษัทประกันแห่งหนึ่ง และวันหนึ่งเราได้เกิดอุบัติเหตุขับรถชนผู้อื่นทำให้รถเขาเสียหาย เนื่องจากเราทำประกันชั้น 2 ไว้บริษัทประกันก็จะเป็นผู้ซ่อมและจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับฝั่งของคู่กรณี ส่วนรถของเรา ๆ ก็ทำการซ่อมเอง ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเราในส่วนของคู่กรณีได้ และเมื่อเทียบราคาเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายกับค่าซ่อมแซมรถแล้วนั้นค่าเบี้ยประกันถือว่าถูกมากทีเดียว  นอกจากการทำประกันรถยนต์จะช่วยป้องกันความเสี่ยงและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เราแล้วนั้น