มารู้จักเต็นท์มองโกลกันเถอะ 

มารู้จักเต็นท์มองโกลกันเถอะ  post thumbnail image

ประเทศมองโกเลีย (Mongolia) เป็นประเทศที่อยู่ระหว่างประเทศจีนและรัสเซีย มีเมืองหลวงมีชื่อว่า อูลานบาตอร์(Ulaanbaatar) หลายๆคนคงคุ้นชื่อประเทศมองโกเลียมาจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ที่มีนักรบเก่งกล้าที่มีชื่อว่า เจงกิสข่าน (Genghis khan) ผู้ที่รวบรวมชนเผ่าต่างๆเอาไว้ด้วยกันทำให้ระเทศมองโกเลียยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จัก เป็นประเทศที่ประชากรไม่หนาแน่นมาก ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรคือการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพและมักอาศัยอยู่ในเต็นท์สะส่วนใหญ่ 

เต็นท์ของชาวมองโกล

เต็นท์มองโกลหรือที่เชาวมองโกเลียเรียกว่า เกอร์ (Gers) ที่แปลว่าบ้าน เป็นภาษามองโกเลีย (Mongolia)  หรือเรียกอีกอย่างว่า เยิท์ส (Yurts) ในภาษาเตอร์กิก (Turkic) มีรูปทรงที่แปลกตาโดยที่เป็นเต็นท์ที่มีฐานของเต็นท์เป็นทรงกลมและบริเวณส่วนหลังคาส่วนหัวของเต็นท์เป็นทรงกรวยมน ผนังเกิดจากการสานไม้หรือไม้ไผ่ด้านนอกคลุมด้วยชนวนขนสัตว์ (ปัจจุบันมีการทดแทนด้วยผ้า PVC และวัสดุที่ทันสมัยขึ้นบ้างแล้ว) มีประตูอยู่หนึ่งบานขนาดใหญ่ใช้เป็นทางเข้าและออก ไม่มีหน้าต่าง ตรงกลางยึดด้วยเสาต้นใหญ่อีก 1 ต้นส่วนใหญ่ มักประกอบอาหารภายในนี้เป็นหลัก และมักตั้งหม้อใกล้ๆกับเสาที่อยู่กลางตัวเต็นท์นี้ด้วย บนยอดหลังคาตรงเสากลางเต็นท์มีรูระบายอากาศอยู่หนึ่งที่ 

ลักษณะเด่นของเต็นท์มองโกล

1.เป็นเต็นท์ที่มีขนาดใหญ่และมีรูระบายอากาศด้านบนหลังคา 

เป็นเต็นท์ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถอยู่ได้หลายคนเป็นครอบครัวใหญ่ เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นตัวเต็นท์ถูกสานด้วยไม้ไผ่โดยรอบปกคลุมด้วยฉนวนขนสัตว์มากมายเพื่อเพิ่มความอบอุ่น และมีรูตรงกลางบริเวณหลังคาตรงกับเสากลางเต็นท์ที่เป็นเสาที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและความแข็งแรงของเต็นท์มองโกลเอาไว้ 

2.มีประตูทางเข้าและออกเพียงทางเดียว 

เต็นท์มองโกลหรือเกอร์ของชาวมองโกเลียนั้นมีประตูทางเข้าและออกคือทางเดียวกัน มีลักษณะที่กว้างใหญ่เข้าออกไปมาได้สะดวกสบาย เป็นอีกเพียงหนึ่งช่องทางที่สามารถระบายอากาศออกไปข้างนอกเช่นเดียวกับรูด้านบนหลังคา 

3.ไม่มีหน้าต่างและทางออกอื่นนอกจากประตู  

เป้นเต็นท์ที่ไม่มีหน้าต่าง อาจจะเพราะอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีทำให้ไม่ต้องมีหน้าต่างจะส่งผลดีมากกว่า เพื่อจะไม่ให้ลมเย็นผ่านเข้ามาในตัวเต็นท์มากนัก 

4.ไม่มีการล้อมรั้วหรือแบ่งเขตแดนของเต็นท์ 

อาจจะด้วยวัฒนธรรมของชาวมองโกเลียที่มองว่าเต็นท์หรือเกอร์คือบ้าน และพวกเขาอยู่กับมาเป็นกลุ่มๆ เป็นก้อนแบบชนเผ่ามานาน ดังนั้นถึงจะเรียกเต็นท์ว่าเกอร์ที่แปลว่าบ้าน แต่ชาวมองโกเลียก็ไม่ได้มีการล้อมรั้วระหว่างเต็นท์หรือแสดงอาณาเขตใดๆ ใช้ชีวิตเหมือนกับไม่มีอาณาเขตแดนหรือใช้ชีวิตเป็นครอบครัวใหญ่มากกว่า 

5.เต็นท์มองโกลหรือเกอร์สามารถรื้อถอนได้ 

ชาวมองโกเลียในส่วนใหญ่ยังมีการอาศัยแบบเร่ร่อนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นที่พักอาศัยอย่างเกอร์จึงไม่ใช่ที่พักถาวรแบบบ้านที่เราปลูกอยู่กัน ชาวมองโกเลียยังชอบโยกย้ายถิ่นฐานอยู่เสมอ ทำให้เกอร์นั้นต้องสามารถรื้อถอนและติดตั้งใหม่ได้ตามต้องการ 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับประเทศมองโกเลีย (Mongolia)

  • มองโกเลียใน (Inner Mongolia) เป็นเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  • มองโกเลียนอก (Outer Mongolia) คือ ประเทศมองโกเลีย (Mongolia) หรือเรียกว่า สาธารณรัฐมองโกเลีย(Republic Mongolia)