ROUTES / REGISTRATION

FÓGRA :   PLEASE NOTE WALKS MAY BE ALTERED OR CHANGED FOR SAFETY REASONS.

 

 Friday Feb 17th  6pm ( Night Walk. ) / Aoine 17ú Feabhra ag 6.00 i.n (Siúlóid Oíche)

Cost 5 Euro  enjoy a taste of Creans Lager included.  :  Please note this walk starts and finishes at  THE  DINGLE  BREWING  COMPANY,  SPA ROAD,  DINGLE. – HOME OF CREAN’S LAGER.

Costas 5 Euro agus piúnt leanna Creans san áireamh: Tabhair faoi ndeara go dtosnaíonn agus go gcríochnaíonn an tsiúlóid seo ag Grúdlann Chorca Dhuibhne, Bóthar an Spá, Daingean Uí Chúis – fód dúchais Leann Crean.

The walk is approx 50 – 60 mins. Bring a torch !!!  Don’t curse the dark !!!  All proceeds from this walk to Dingle Coast and Cliff Rescue Service  –  Seirbhís  Tarthála  Cóasta is  Faille  Chorca  Dhuibhne.

Mairfidh an tsiúlóid seo timpeall ar 50 – 60 nóimeat. Breith leat tóirse!! Ná dein mallacht ar an ndorcadas!! Raghaidh an t-airgead ar fad a bhaileofar ar mhaithe le  Seirbhís  Tarthála  Cósta is Faille  Chorca  Dhuibhne.

——————————————————————————————————————–

REGISTRATION TAKES PLACE  BEFORE EACH  WALK (excluding the Night Walk on Friday) ON  SATURDAY  18th  &  SUNDAY 19th  IN  DANNO’S  RESTAURANT  &  BAR,  STRAND ST., DINGLE.

Beidh clárú do gach siúlóid eile (seachas an tSiúlóid Oíche) a bheidh ar siúl ar an 18 agus 19 Feabhra i dTigh Dannos, Sráid na Trá, Daingean Uí Chúis.

PLEASE  NOTE  WALKS  A  &  B  ARE  NOT  DEEMED  SUITABLE  FOR  CHILDREN  UNDER  16.  NO  DOGS  ALLOWED  ON  ANY  WALK.

______________________________________________________________________________

SATURDAY  18th FEB.  DANNOS BAR  H.Q.    / Satharn 18ú Feabhra

Packed  lunches  will be provided  each  day FREE  OF  CHARGE  by  GARVEY’S  SUPERVALU.  

Cuirfear lón pacálta ar fáil gach lá saor in aisce a bhuíochas do Garvey’s Supervalu.

Walk  A ( difficult ) : registration 8.15 am – 9.00 am.   Fee  20 Euro.    Transport departs 9.00 am from Bus Stop at rear of GARVEY’S  SUPERVALU. 

BRANDON  MOUNTAIN  –  CNOC  BRÉANAINN  ( 4/5HOURS )

Please note BOOTS & RAINGEAR ARE COMPULSORY ! Tá bróga siúil agus éadaí báistí riachtanach!

Walk begins at Baile na hAbha, to Masatiompáin and Brandon. Descend to Baile Bhreac via old Pilgrim Route.  Height 952 Mtrs.

Tosnóidh an tsiúlóid i mBaile na hAbha agus raghaidh sé trí Mhás an Tiompáin agus Bréanainn. Tiocfar anuas go Baile Breac ar an gcosán oilithreachta. Airde 952 méadar.

Walk B : (moderate) registration 9.15 am – 10.30 am.    Fee 20 Euro.    Transport  departs  10.30 am from Bus Stop at rear of GARVEY’S  SUPERVALU.

Conor Pass Walk  –  An Chonair.  ( 5 hours approx )

Please note BOOTS  &  RAINGEAR ARE COMPULSORY ! Tá bróga siúil agus éadaí báistí riachtanach!

Walk commences in Dingle Town ( Bus Stop ) and makes it’s way towards The Conor Pass (Height 623 Mtrs). Wonderful views of Dingle Peninsula – Corca Dhuibhne.

Tosnóidh an tsiúlóid  ó bhaile Dhaingean Uí Chúis agus tugann sé a aghaidh ar Mhám na Conaireach (Airde 623 méadar). Beidh radharcanna bréatha le feiscint!

WALK  C (easy):  registration 10.30 am – 11.00 am.  Fee  5 Euro.  ( 3 Hours approx ). Departing from Bus Stop at rear of GARVEY’S  SUPERVALU.

Local looped walk, towards The Conor Pass –  An Chonair  .  Most of this walk is on Bothareens, a short section is on WET  country track. BOOTS are advisable.

Lúbshiúlóid áitiúil a théann i dtreo na Conaireach . Tá formhór den tsiúlóid seo ar bhóithríntí ach tá paiste amháin fliuch ann agus moltar bróga siúil a chaitheamh dá bharr.

_____________________________________________________________________________

SUNDAY  FEB 19th  DANNOS  BAR  H.Q.

Walk A  : ( Difficult )    Registration 8.00 am – 9.00 am  Fee 20 Euro. ( 4/5 Hours approx ).  Transport departs at 9.00 am from Bus Stop at rear of GARVEY’S  SUPERVALU.

Please  note  BOOTS  &  RAINGEAR  ARE  COMPULSORY ! Tá bróga siúil agus éadaí báistí riachtanach!

Conor Pass Walk  –  Siúlóid na Conaireach .

Walk begins at Kilmore Cross, climbs up along a route known as Slí Bán, ( height 670 m approx ) overlooking Pedlar’s Lake, down to The Conor Pass carpark and walk into Dingle Town.

Tosnaíonn an tsiúlóid seo ag Cill Mór agus téann sé go barra An Slí Bán (Airde 670 m) agus uaidh sin trí carrchlós na Conaireach agus thar n-ais dtí Daingean Uí Chúis trí Chnoc Maol Mór.

_______________________________________________________________________________

Walk B : (moderate) Registration 9.15 – 10.30 am.  Fee 20 Euro.  4/5 Hours approx.  Transport  departs at 10.30 am from Bus Stop at rear of GARVEY’S  SUPERVALU.

Please note  BOOTS  & RAINGEAR  ARE  COMPULSORY ! / Tá bróga siúil agus éadaí báistí riachtanach.

Mount Eagle – Sliabh an Iolair.

This walk starts near Com Dhíneoil in Dún Chaoin and goes up a ridge to the top of Mt. Eagle (Height 516m) and descends down an old bog road to the Clasach. Terrific views of the Blaskets and Corca Dhuibhne to be seen.

Tosnaíonn an tsiúlóid seo i gCom Dhíneoil i nDún Chaoin agus téann sí taobh an tsléibhe suas go barra Shliabh an Iolair (Airde 516 m) agus síos ina dhiaidh sin ar sheanbhóithrín portaigh go Bóthar an Chlasaigh. Gheobhair radharcanna breátha de na Blascaodaí agus Corca Dhuibhne anso.

______________________________________________________________________________

Walk  C : (Easy)  Registration 10.30 am – 11.00 am .   Fee  5 Euro.     2.5 -3 Hours approx.         Walk departs at 11.00 am from rear of GARVEY’S  SUPERVALU .

Conor Pass & Dingle Way.

Leaving Dingle Town on foot, towards The Conor Pass and return to Dingle via Garfinny Bridge.

*Please note routes may be altered or changed for safety reasons / d’fhéadfaí na siúlóidí a athrú ar chúiseanna sábháltachta.

email: dinglewalkingfestival@gmail.com

Call or Txt Colm: 087 22 22 248

Visitors to this website are reminded that hill walking, climbing and rambling are activities that can be dangerous and may result in personal injury or death. Participants should be aware of and accept these risks and be responsible for their own actions and involvement.

Advertisements

Responses

  1. […] – surrounded by hills, mountains, ocean and a whole lot of sheep. I’m here for the ‘Dingle Walking Festival’ which I found out about by seeing an ad in one of those airplane magazines. I thought, why not? […]


%d bloggers like this: